Strona główna

Aktualności

Promocje

Produkty

Serwis i usługi komputerowe

Podpis elektroniczny

Dane kontaktowe

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY ZAKUPIE ZESTAWU
Z CERTYFIKATEM KWALIFIKOWANYM UNIWERSALNYM - zalecany dla płatników ZUS, do kontaktów z administracją publiczną oraz w relacjach biznesowych

Dane zawarte w certyfikacie

Dane osobowe identyfikujące użytkownika certyfikatu (imię nazwisko PESEL lub NIP)

Kto płaci za zestaw?

Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu

Lista niezbędnych dokumentów

Dowód osobisty lub paszport użytkownika certyfikatu

Lista dokumentów otrzymanych od CERTUM PCC

1.     Umowa z Subskrybentem,

2.     Załącznik nr 1 - Wniosek z danymi do certyfikatu kwalifikowanego,

3.     Instrukcja dalszego postępowania.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY ZAKUPIE ZESTAWU
Z CERTYFIKATEM KWALIFIKOWANYM ZAWIERAJĄCYM DODATKOWE DANE - zalecany dla osoby fizycznej pełniącej funkcje publiczne lub dla pełnomocników firmy

Dane zawarte w certyfikacie

Dane osobowe użytkownika certyfikatu oraz dane reprezentowanego podmiotu.

Kto płaci za zestaw?

Podmiot, w imieniu którego użytkownik certyfikatu będzie działał lub sam użytkownik certyfikatu

Lista niezbędnych dokumentów

W przypadku firm

o    Odpis z KRS* nie starszy niż 6 miesięcy od daty jego wydania lub w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą odpis z EDG**,

o    Potwierdzenie nadania numeru NIP,

o    Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,

o    Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).

W przypadku Instytucji publicznych

o    Dokument potwierdzający pełnienie funkcji upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu (akt powołania / mianowania / wyboru), dokument musi dotyczyć osoby która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta,

o    Potwierdzenie nadania numeru NIP,

o    Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

o    Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).

Lista dokumentów otrzymanych od CERTUM PCC

9.     Umowa z Subskrybentem,

10.  Załącznik nr 1 - Wniosek z danymi do certyfikatu kwalifikowanego,

11.  Pełnomocnictwo (wymagane od osób występujących w imieniu innych podmiotów lub innych osób fizycznych),

12.  Instrukcja dalszego postępowania.

 * KRS - Krajowy Rejestr Sądowy
** EDG - Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

Rodaje certyfikatów         Wymagane dokumenty         Ceny zestawów

Ogólne informacje